Vad är skillnaden på kotledens funktion & kotans placering?

Kotledens funktion avser samspelet mellan alla mjuk- och stödjevävnader som fäster vid kotsegmentet (muskler, sener, ligament, ledkapsel & bindväv). Detta samspel är beroende av blod- lymfcirkulationen och nervsystemets upprättande av normal ledmiljö och kroppsfunktion. 
 
Den enskilda kotledens anpassade funktion är beroende av hela ryggradens självbärande samspel. Dessutom är kotledens funktion beroende på hela kroppens förmåga att koordinera och balansera sig i relation till tyngdlinjen (CGL- centrala gravitationslinjen) som vår kropp utsätts för. 
 
Funktion vid behandling
Om inte denna balans mot tyngdlinjen förbättras i samband med justering, kommer det enskilda kotsegmentet förlora sin anpassning och ”normala placering” efter att den har ”knäckts” på plats. 
Många patienter och terapeuter känner till den lindrande effekt, av att "knäcka" en kota på plats, men de flesta känner också till den obeständiga natur en sådan behandling innebär.
 
Det är fantasifullt att korrigera kotan och sedan förvänta sig att universum skall börja rotera åt andra hållet”
 
”It is fanciful to correct the segment and expect the universe to de-rotate around it” 
Howard Beardmore D.O.