Gravitationens påverkan vid nack- ryggvärk

Varför nack & ryggvärk?
Normal relation till gravitationslinjen (tyngdlinjen) stimulerar kroppsfunktion och rörelse. Detta förhållande optimerar förutsättningarna till bibehållen hälsa.
Optimal hållning har kroppen när gravitationslinjen passerar kroppens mittlinje i profil, det vill säga, vertikalt från huvud till fot kroppshållningen är centrerad. En tyngdlinje sätter kroppsfunktionen i stress, men i ett optimalt förhållande stimuleras ryggraden och kroppsfunktionerna positivt genom att exempelvis stimulera ryggkotans rörelsefunktion, bentätheten i kroppens skelettet, ryggradsdiskens elasticitet, nerv- och cirkulationsprocessernas funktion. Allt för kunna upprätthålla en normal vital hälsa.

Störd normal funktion i relation till kroppshållning och gravitationslinje - kroppshållningen är inte längre centrerad;
När kroppen förlorat sin optimala hållning och balans i relation till gravitationslinjen uppstår nack- och ryggvärk. Detta uppstår när kroppen inte längre är kapabel att hålla sig vertikalt upprätt i relation till kroppens centrum. Kroppen har förflyttat sin centrala hållning framför eller bakom den vertikala gravitationslinjen.
Då stimuleras musklerna och kroppshållningen att kompensera mot en vertikal tyngdlinje för att hålla kroppen upprätt i stående. Dessa kompensationer skapar över tid ledvärk, rörelsestörningar i muskuloskelettal miljö, såsom inre fysiologisk funktion. Utvecklingen av ohälsa och sjukdomsprocesser är ett faktum.

Gravitationslinjens (tyngdlinjens) påverkan på muskulatur vid "störd kroppsfunktion";

När kroppshållningen har fallerat reagerar muskulaturen och kompenserar för att skydda och begränsa störningen i kroppsfunktionerna. Musklerna skyddar kroppens djupa strukturer som skelett, ledband, kotleder, diskar, nerv-, kärl- och organsystem. På grund av förändrad kroppshållning utsätts kroppens organsystem för mekaniskt tryck och inklämning av nerver och kärlsystem uppstår. Detta kan leda till diffus smärta som domningar och nedsatt funktionsduglighet. Exempel på sjukdomsuttryck- diskbråck, artros (leddestruktion) med inskränkt rörelsefunktion. Över tid kommer stressen på nerv och blod- lymcirkulationssystemet skapa en förändrad cellulär kroppsmiljö som kan leda till ohälsa och olika sjukdomsprocesser.