Stockholm College of Osteopathic Medicines historia

Osteopatskolan på Kungsholmen initierades år 2003 vid ett möte under en sommarrenovering och uppstart av Stockholms Osteopatklinik som bland annat blev skolans Handledarklinik.

Initiativtagarna var Torbjörn Bladh, Joakim Mossenberg och Maria Johannesson, sporrade av lojala kollegor och vänner.

Målet var att starta en Osteopatutbildning starkt ideologiskt förankrad i Osteopatisk Medicin och ge det osteopatiska yrket den innebörd som behövs för att yrkesverksamma skall arbeta fulltid.

Sverige hade inte tillförts fler professionella Osteopater utan antalet hade i stort sett varit detsamma, ca 140 stycken. Svenska myndigheter som Social- och utbildningsdepartement har tittat på den tidigare svenska osteopatutbildning och gav sina rekommendationer till förbättring och förändring.

2006 kom Osteopaterna Emma Littorin och Matthieu Boulat till Sverige och bidrog till att SCOM kunde utvecklas vidare. Skolans första klass började vårterminen 2007.

2008 erbjöds SCOM ett fullskaligt samarbete med utbildningsaktören BCOM från England och med det möjligheten för studenter att erhålla en akademisk examen BSc (Hons) Ost.

2010 bestämde sig Emma & Matthieu Boulat att de skulle flytta till Frankrike för att utvecklas vidare som individer och familj. Matthieu fortsatte som gästföreläsare på SCOM.

2010 tillträdde Guy Clarke (Eng) positionen som Akademisk Chef vars målsättning var - tillsammans med övriga i fakulteten, skolledning och styrelse - ett fortsatt vetenskapligt utvecklande av skolan liksom dess studieplan.

2014 tog en av initiativtagarna, Torbjörn Bladh, över ansvaret för verksamheten och arbetade kontinuerligt med att utveckla skolan och stimulera osteopatin i Sverige.

2020 gick skolan i vila och se sista eleverna utexaminerades.

PolarRetuschWEB