SCOM driver en utbildning i Osteopatisk medicin i enlighet med den holistiska filosofin som vår grundare och ideolog A. Still och J. M. Littlejohn skapade för framtidens vidkommanden.

En skolas uppgift är att skapa en miljö för god inlärning och samtidigt presentera och respektera den medicin vi företräder både historiskt såväl som för framtida utveckling.

Osteopatisk medicin skall belysas från dess grundläggande principiella filosofi genom olika erfarenheter och perspektiv av både ledning och lärarkår, för att väcka intresset av att se helhetens förträfflighet.

SCOM har som uppgift att stå för den ideologi som konstitutionens ramverk bygger på och tillsammans med våra samarbetspartners bland annat BCOM, utveckla morgondagens Osteopater.

SCOM är självständig skola. Identitet kommer från hjärtat i en skolans verksamhet och skall drivas framåt med ett öppet sinne och konstruktivt se till sina värden utan att döma andra manuell medicinska fakulteter eller läroverk.

En mångfald i lärarkåren av både kunskap och erfarenhet är en styrka som skall motivera studenten till sina mål samt de akademiska och kliniska mål som skolans studieplan företräder.

Det är av betydelse att målsättningen efterföljs för att skapa en trygg och dynamisk skolmiljö som motiverar såväl studenter som lärarkår att samverka för framtida utveckling.
Den kliniska arbetsmodellen skall hjälpa studenten att navigera och förstå kroppens dynamiska uttryck, relaterat till den holistiska principen- en förändring hos vilken del som helst påverkar såväl andra delar som helheten.