Att utbilda sig inom manuell medicin är helt rätt när vi lever i ett samhälle med allt mer stigande ohälsa.

Osteopaten behövs med sin ödmjuka behandlingsmetod och djupa kunskap om hur kroppens anatomi och fysiologi bör samverka för att skapa hälsa.

Osteopati är en manuell medicinsk behandlingsform som grundades 1874 i USA av läkaren Andrew Taylor Still och är grundläran till många manuellmedicinska metoder som finns idag. Osteopati baseras på samma vetenskap som den konventionella skolmedicinen, det vill säga anatomi, fysiologi och patofysiologi.

Osteopatisk medicin bygger på en filosofi om upprätthållande av hälsa och vård av den enskilda individen och kan sammanfattas i 4 grundläggande principer;

  • Kroppen är en enhet: body, mind, spirit
  • Kroppen är kapabel att självreglera, självläka och upprätthålla hälsa och vitalitet
  • Kroppens struktur och funktion är ömsesidigt relaterade till varandra
  • Rationell osteopatisk behandling baseras på förståelsen av dessa principer, det vill säga kroppens helhet, självläkande förmåga och samspelet mellan struktur och funktion.

Kontakt

Stockholm College of Osteopathic Medicine
Köpmansgatan 10
771 31 LUDVIKA

E-mail: info@scom.se
Skolexpeditionen +46 (0)8 653 43 03

Marit Falk-Svensson – Kurskoordinator, admin@scom.se
Torbjörn Bladh – Rektor, torbjorn@scom.se