SCOMs stab läsåret 2016-17

 

Torbjörn Bladh

Föreläser i Technique 2 Year 2

Föreläser i Technique 4 Year 5

Klinikhandledare i Handledarkliniken


Andrew Venn

Föreläser i Orthopaedic Examination & Special Tests Year 2 och Screening & DD Year 4

Klinikhandledare i Handledarkliniken


Anna Bergman

Föreläser i Osteopathic Paediatrics, Obsstetrics & Gynaecology Year 4

Klinikhandledare i Handledarkliniken


Camilla Svensson

Klinikhandledare i Handledarkliniken

Intern examinator under Internal Clinical Competence Assessment (ICCA) Year 5 och Final Clinical Competence Assessment (FCCA) Year 5


Cristina Gioja

Föreläser i Pathology Year 3


Daniel Jönsson

Föreläser i Osteopathic Principles Year 2

Klinikhandledare i Handledarkliniken


Daniel Pokorny

Klinikhandledare i Handledarkliniken


Elin Bjurenhed

Föreläser i Neurology Year 2 och Screening & DD Year 2


Gustaf Crona

Föreläser i Anatomy Year 2

Klinikhandledare i Handledarkliniken


Guy Clarke

Föreläser i Applied Physiology Year 3 och Adjunctive Principles Year 3


Hazel Mansfield

Föreläser i Pathophysiology Year 2, Orthopaedic Examination & Special Tests Year 2, Endocrinology Year 2 och Applied Anatomy Year 4


Karin Petrovic

Föreläser i Obstetrics & Gynaecology Year 4


Liselotte Bergh

Föreläser i Technique 4 Year 4


Lucie Farabet

Föreläser i Technique 4 Year 5

Klinikhandledare i Handledarkliniken


Luke Bennett Warner

Föreläser i Pathology Year 2, Neurology Year 3

Klinikhandledare i Handledarkliniken

Intern examinator under Internal Clinical Competence Assessment (ICCA) Year 5 och Final Clinical Competence Assessment (FCCA) Year 5


Mathias Bergkvist

Föreläser i Business Skills Year 5


Paco Toscano

Föreläser i Technique 3 Year 3

Klinikhandledare i Handledarkliniken


Robert Shaw

Föreläser i Research 1 Year 2, Psycho-emotional Aspects of Osteopathy Year 3, Screening & DD Year 3, Research 2 Year 4

Klinikhandledare i Handledarkliniken


Rosita Christensen

Föreläser i Physiology Year 2


 

Sören Jörgensen

Föreläser i Osteopathic Pathology, Applied Mechanics & Technique Year 4


Madeleine Raud

Klinikhandledare i Handledarkliniken