Manuell medicin - behandling med hjälp av händerna 

Det faktum att händerna används av både massörer, kiropraktorer, naprapater, sjukgymnaster och osteopater ger upphov till missförstånd att dessa behandlingar är jämlika. Den primära skillnaden mellan traditionell osteopati och andra terapier ligger i den osteopatiska tolkningen av orsaken till sjukdomsprocessen och sjukdomsuttrycket.

Osteopati är en självständig skola med distinkt sjukdomslära, diagnos och manuell behandling i enlighet med den enskilda individens förutsättningar. Behandling kan hjälpa akuta, kroniska och långvariga besvär och identifiera bakomliggande orsaker till varför skada, smärta eller sjukdom uppstår.

När en osteopat säger att han behandlar hela kroppen betyder det inte endast kroppens alla specifika delar anatomiskt utan också fysiologiskt. Osteopaten påverkar de kroppssystem som binder samman kroppen, det vill säga blodomloppet, nervsystemet, näringsuppbyggande organsystemet med det muskeloskelletala systemets uttryck.

Osteopaten befrämjar hälsan och gör kroppen motståndskraftig mot den belastning som inre och yttre faktorer utsätter den för, som till exempel gravitationens påverkan, slitage och stress. Behandlingen går ut på att återställa kroppens fysiska balans och befrämja dess naturliga kapacitet att läka sig självt.

Vad behandlar osteopaten?

Osteopaten behandlar kroppens relaterade system som uttrycker symtomet eller smärtan. Ofta söker patienten behandling på grund av smärta någonstans i rörelseapparaten. Smärtan är ett lokalt symptom som kan ha sin grund i flera olika faktorer.

Diagnosen

Vi måste alltid komma ihåg, att det är patienten som är sjuk eller drabbad av ohälsa, inte hans mage eller rygg, utan individen själv. Den lokala förändringen, som tex magen, är bara uttryck för en förändring av patientens tillstånd.

Konsultationen

En konsultation börjar med att ta en omfattande sjukdomshistoria från patienten. Efter det gör osteopaten en full undersökning med specifik testning av de system som kräver det, med hänvisning till patientens sjukhistoria. Undersökningen bygger på global som lokal översyn av kroppen. Därefter undersöks kroppen manuellt via palpation för att identifiera kroppens dysfunktioner. Efter noga övervägande och diagnos av patienten kan osteopatisk behandling påbörjas.

En differential diagnos kan även medföra att osteopaten inte påbörjar behandling innan vidare utredning av sakkunnig läkare görs på statens sjukmottagningar eller sjukhus.

En behandling tar i genomsnitt 40 minuter och kostar ca 700-800 kr inkl moms i Stockholm.

MINOLTA DIGITAL CAMERA