Osteopatisk filosofi och behandling grundar sig på omfattande kunskap i kroppens anatomi, fysiologi och patologi och kliniskt kunnande. 

Osteopatins fyra principer

Osteopatisk medicin bygger på en filosofi om upprätthållande av hälsa och vård av den enskilda individen och kan sammanfattas i 4 grundläggande principer;

  • Kroppen är en enhet: body, mind, spirit
  • Kroppen är kapabel att självreglera, självläka och upprätthålla hälsa och vitalitet
  • Kroppens struktur och funktion är ömsesidigt relaterade till varandra
  • Rationell osteopatisk behandling baseras på förståelsen av dessa principer, det vill säga kroppens helhet, självläkande förmåga och samspelet mellan struktur och funktion vid behandling

 

Osteopatisk holistisk förståelse och syn på människan - en förändring hos vilken del som helst påverkar såväl andra delar som helheten.

Vid ryggradsbesvär uppstår både bio-kemiska och bio-mekaniska ledförändringar som stör den anatomiska anpassningen såsom normal nervstimulering och normal cirkulation, vilket i sin tur kan påverka såväl muskler som skelett och cirkulationen till kroppens invärtes organ via autonoma ryggmärgscentra.

Osteopaten behandlar därför patientens missanpassning & uttryck till kroppsstörning, inte symptomen. Den lokala förändringen, som t ex smärta i magen, är bara uttryck för en förändring av patientens kroppsliga tillstånd. 

Det är inte rörelseapparaten, magen eller hjärtat specifikt som är sjukt eller drabbad av ohälsa, utan hela människan (body, mind, spirit) är påverkad. 

SM0049