Ansökan 

Ansökan kan laddas upp direkt på hemsidan. Du kan också maila admin@scom.se för utskriftsvänlig version av ansökan. Kontakta skolexpeditionen för frågor: telefon 08-653 43 03 eller e-post: admin@scom.se

Till ansökan skall meritförteckning, betygskopior och referenserbifogas. Bifoga även ett kortfattat brev där Du beskriver vem Du är och varför Du vill bli osteopat. 

Anmälan är giltig först när anmälningsavgiften, 500 SEK, är betald. Anmälningsavgiften betalas in på bankgiro 5925-5695. På meddelanderaden skriver Du Ditt personnummer, fullständiga namn samt "Anmälningsavgift SCOM".

Stockholm College of Osteopathic Medicine har intervjubaserad intagning. När skolan mottagit komplett ansökan kallas sökande på intervju. Ansökan för HT 2016 skall vara SCOM tillhanda senast 16:e maj 2016.

 

Behörighet & Urval

Behörig att söka till Stockholm College of Osteopathic Medicine är den som har grundläggande behörighet för högskola samt Områdesbehörighet 16 (Matematik B, Naturkunskap B (eller motsvarande Fysik A, Kemi A och Biologi A), Samhällskunskap A). Urvalsgrunderna är betyg och resultat från högskoleprovet. Dessutom tas vid urvalet hänsyn till tidigare utbildningar inom manuell medicin och genomgången gymnasieutbildning samt allmän lämplighet för osteopatyrket.

 

Kursstart för Läsåret 2016-17

Introduktionsdag 23:e augusti

Höstterminen 2016 startar den 24:a augusti med avslut 11:e december (Winter Exam Days 14-16 januari)

Vårterminen 2017 startar den 18:e januari med avslut 7:e maj (Summer Exam Days 16-18 juni)

Observera att eventuella sommarveckor inte är inräknade i detta kalendarium

 

Kursavgifter/läsår

För intag HT 2016 gäller följande kursavgift:

År 1: 65 000 SEK År 2: 65 000 SEK År 3: 69 000 SEK År 4: 69 000 SEK År 4,5: 55 000 SEK. Alla kursavgifter exkl moms. Vid BSc examen tillkommer en kostnad, vänligen se uppdaterad kurskostnad på BCOM's hemsida www.bcom.ac.uk/students/postgraduate/conversion-degree-course.

Kursavgiften betalas per läsår och skall vara betald senast 7:e juli 2016. Delbetalning kan avtalas med rektor. Då tillkommer en kostnad á 2 000 SEK exkl moms / termin.

Underlag för inbetalning av kursavgift skickas ut när studenten antagits. Kursavgiften betalas in på bankgiro: 5925-5695.

Kursavgiften inkluderar ej: Resa och logi. Kurslitteratur. Praktikkläder.

Betalningsvillkor: Anmälningsavgift återbetalas ej. Kursavgift erlägger årsvis eller terminsvis om så avtalats. Kursavgiften för påbörjat läsår återbetalas ej om studenten avbryter studierna. Studenten är då också skyldig att erlägga resterande del för läsåret om delbetalning per termin skett.

 

Studiefinansiering

Studenter vid Stockholm College of Osteopathic Medicine erbjuds studielån via Nordea efter sedvanlig kreditprövning. SCOM studenten får förmåner som Nordeas förmånskunder besitter, bland annat förmånligare ränteavtal samt ingen uppläggningsavgift.

 

Hjärtligt välkommen att kontakta Nordea St Eriksgatan 43, Stockholm för ytterligare information och frågor:

Nordea Bank AB

St Eriksgatan 43

112 34 Stockholm

08-617 16 87 

stockholm.4491@nordea.com

 

Examination

Stockholm College of Osteopathic Medicine erbjuder en gedigen osteopatisk yrkesutbildning av högsta kvalitet motsvarande 240 ECTS-poäng över 4,5 år. Är du intresserad av att läsa till en akademisk suffix/behörighet samarbetar vi med British College of Osteopathic Medicine (BCOM) och University of Plymouth så att du kan välja att läsa till en BSc–examen.

Examination genomgår studenten vid varje terminsslut. Examinationen genomförs av validerade nationella samt internationella lärare. Därefter beslutar skolan om fortsatt skolgång för studenten.

SCOM