Sveriges Mesta Basmedicin / Clinical Sciences finns nu att tillgå på Stockholm College of Osteopathic Medicine.

Basmedicinutbildningen motsvarar 72 ECTS poäng (60 poäng = 1 års heltidsstudier) och är mycket flexibel i sitt upplägg eftersom den går att läsa både på halv- och helfart.

Utbildningen består av 3 strands;

  • Human Sciences
  • Clinical Methods
  • Practice & Research

 

Varje Strand är indelad i 5-7 moduler. För att erhålla ett Cerificate in Clinical Sciences måste samtliga 3 strands slutföras. Den sista stranden, Practice & Research, innefattar dessutom en Extended Research Dissertation Proposal på 4500-5000 ord.

För den blivande terapeuten så rekommenderas att man läser samtliga 3 strands så att ett Cerificate in Clinical Sciences erhålls. Ett andra alternativ är att endast läsa enstaka strands om rätt förkunskaper finns och det tredje alternativet, som bara gäller för redan etablerade terapeuter, är att läsa en enstaka eller flera moduler. Om du är intresserad av det andra och tredje alternativet, vänligen kontakta oss för mer information.

SCOM har som målsättning att höja kvaliteten på basmedicin-utbildning i Sverige och erbjuder därför denna utbildning som innehåller överlägset flest katedrala föreläsningstimmar utanför den legitimerade vårdsektorn. Kursavgiften för att erhålla ett Certificate in Clinical Sciences är 150 000 kr exkl. moms.

Ansökan sker direkt på hemsidan eller genom kontakt via skolexpeditionen på admin@scom.se eller 08-653 43 03.