1. Kan man få studielån via CSN?
Utbildningen är inte studiemedelsberättigad via CSN. Dock kan man som student på SCOM få studielån via Nordea där låntagaren automatiskt blir förmånskund. Lån sker efter sedvanlig kreditprövning. Gå in på sidan Studiefinansiering för kontaktuppgifter.

Detta är en politisk fråga som berör Utbildnings- och Socialdepartementets syn på Osteopatins legitimitet i Sverige. Vi arbetar tillsammans med Svenska Osteopatförbundet (SOF) för att möjliggöra dialog och utveckling i frågan. 

2. Är Osteopaten legitimerad via Socialstyrelsen?Nej, idag har inte professionen någon legitimation. SCOM stödjer Svenska Osteopatförbundet (SOF) som arbetar aktivt med att legitimera professionen i Sverige. I delar av Europa är osteopaterna en del av primärvården och sedan länge en legitimerad yrkesgrupp.

Att vara legitimerad betyder att en yrkesgrupp är kontrollerad och ställd under en nations lagstiftning av vad som får praktiseras av yrkesgruppen. Det handlar inte om kompetensen hur en teknik skall utövas.

3. Är utbildningen validerad av Svenska Högskoleverket?Nej, skolan är inte validerad av Svenska Högskoleverket ännu. Vi arbetar alltid med att hålla den etik  som validerar högre utbildning och följer nationell lagstiftning och vägledning av Utbildnings- och Socialdepartementet.SCOM är en självständig konstitution, kvalitetssäkrad av BCOM (Eng).

4. Varför är utbildningen 4,5 år? 

Vår studieplan efterlever både de akademiska såsom kliniska krav som ställs på en modern Osteopatutbildning inom Europeisk standard. Detta upplägg motsvarar också den kvalitetsgaranti som British College of Osteopathic Medicine (BCOM) och andra engelska universitet kräver på en BSc Hons Ost. examen. Våra studenter har möjlighet att bli medlem i Svenska Osteopatförbundet (SOF) efter att ha fullgjort sin DO- examen.

5. Kan man studera vidare och arbeta utomlands? 

Ja, med en BSc examen kan du vidareutbilda dig inom universitetsprogrammets akademiska hierarki och även arbeta utomlands. Ofta finns nationella formella krav inom medicinsk profession såsom lagstiftning, språkkunskap etc. innan man kan bli upptagen i yrkesorganisationer utomlands.

Med en D.O och BSc- examen kan du ta del av många postgraduate kurser som erbjuds inom Europa.

6. Hur är studieupplägget? 

Våra kurser är förlagda över 4,5 år med tio studieveckor per år. Vi kallar vår utbildning ”en modern heltid” vilket innebär att du tillbringar en vecka per månad, onsdag till söndag mellan klockan 08.15 till 16.15 i skolbänken. Mellan studieblocken ges tid för egenstudier i enlighet med universitetsutbildningar. På sidan kurser och studieplan kan du läsa mer om studieupplägget.

7. Språkbruk och nomenklatur?

Våra kurser föreläses på svenska, engelska, engelskt latin, tyskt latin.Vi kräver att du har minst Godkänt i Svenska och Engelska A och B kurs.

8. Kurslitteratur?

Litteraturlista finns till förfogande vid inskrivning till kursen. Litteraturen är exkluderad till kursavgiften varje år. Litteraturkostnaderna är ca 3000 kr/år

9. Tentor och examinationer?

Summativa examinationer sker efter varje terminsslut, både praktiskt och teoretiskt över alla 4,5 studieåren. Summativa hemarbeten, så kallade Courseworks är också tilldelade inom vissa av modulerna.

SCOM