Stockholm College of Osteopathic är belägen i Stockholm men som student på SCOM behöver du inte vara bosatt i närområdet. Vi bedriver ett unikt upplägg av utbildning där kursplanerna är uppdelade i koncentrerade studietillfällen på plats med egenstudier mellan varje tillfälle. Tack vare detta har du friheten att kunna anpassa dina självstudier till ditt liv utanför skolbänken!

Kvalité är skolans filosofi, lärarstaben handplockas där mångfald i utbildningsbakgrund, erfarenhet och specialistkompetens är avgörande för att våra utbildningar ska uppnå högsta möjliga standard.

Vi har därför valt att fokusera på små, kvalitativa grupper, allt för att du som student ska få en personlig studiekontakt med dina lärare och studiekamrater, vilket ger en god och vänskaplig studieatmosfär i ljusa, moderna lokaler.

För att du som student ska känna dig trygg genom hela studietiden och veta vilka kunskapsmål du ska uppfylla under utbildningens gång tillhandahålls SCOMs exklusiva Kurshandbok som ger dig allt du behöver veta om dina studier hos oss. Varje student erbjuds även en personlig handledare som stöttar och vägleder dig i dina studier.

För oss och professionen är det viktigt att du efter avslutad utbildning har uppnått högsta möjliga nivå och är väl förberedd för ditt professionella yrkesliv. Detta gör vi genom att erbjuda:

  • Unikt, flexibelt kursupplägg
  • Möjlighet till olika examina
  • Centralt belägna, anpassade lokaler
  • Kvalitativt lärande
  • Individuell studievägledning
  • Exklusiv Kurshandbok för både lärare och studenter
  • Väletablerad Handledarklinik
  • Kvalitetskontrollering via British College of Osteopathic Medicine (BCOM)