SCOM är i dagsläget vilande och vi har inte någon utbildning eller handledarklinik igång.

Tack till tidigare patienter i vår klinik för ert samarbete som lett till att vi kunnat utexaminera nya kompetenta osteopater.

Tack även till klinikhandledare och föreläsare/lärare för ert engagemang för skolan.

Senaste