Nyheter Archive

Slutomröstning CEN-standard

Sedan 2013 jobbar SCOM aktivt med den Europeiska standardiseringsprocess som pågår i osteopatiskt medicin (FprEN 16686) som bedrivs av CEN, European Commitee for Standardization och SIS, Svenska Standardiseringsinstitutet
Läs mer