1. Diploma in Osteopathy (DO) för kvalificerad sjukvårdspersonal
Vi erbjuder en så kallad Typ II-utbildning för studenter som redan avlagt en examen inom andra vårdyrken så som läkare, sjukgymnast, kiropraktor och naprapat.

Denna utbildning är upplagd så att studenten får tillgodoräkna sig vissa delar av tidigare utbildningar och kan på så sätt fokusera mer energi på osteopatin och mindre tid på basmedicin.

För att uppfylla de internationella kraven innehar även denna utbildning 1000 kliniktimmar men något färre timmar i skolbänken än utbildningen på normalfart. Studenterna i Typ-II utbildningen genomgår samma slutprov och måste därmed uppfylla samma slutkrav som studenterna i den ordinarie osteopatutbildningen Typ I.

 

2. Bachelor of Science in Osteopathy with full honours (BSc (Hons) Osteopathy)
Efter avlagd DO-examen finns möjligheten att fördjupa sig ytterligare inom den akademiska sfären. BSc-kursen ges via SCOM´s samarbetspartner BCOM och syftar till att ge formella ramar för fortsatt akademisk utveckling genom att fördjupa kunskaperna i:

  • Komplicerade akademiska frågeställningar
  • Forskningsmetodik och statistik
  • Organisation och produktion av publicerbara forskningsrapporter
  • Kliniks frågeställning och utvärdering.

Programmets mål är akademisk examen. Det är utformat för den som vill utveckla sina färdigheter i osteopatisk forskning och känner att de är i behov av en akademisk behörighet. Utbildningen kan först genomföras efter avlagd DO-examen. BSc-utbildningen ger möjlighet att fördjupa de teoretiska studierna i statistik och forskningsmetodik samt utveckla den studie som gjorts under DO-programmet till en publicerbar artikel.

Poängen med att erbjuda en akademisk examen efter det att den praktiska DO-examen är gjord är alla studenter kan då i lugn och ro fokusera på att bli professionella yrkesverksamma osteopater under grundutbildningen och därefter bidra till yrkesverksam osteopatis forskning!

Observera att engelska är praxis inom forskarvärlden och enbart de studenter som kan styrka sina engelskakunskaper med minimum nivå - TOEFL 575 eller IELTS 6.0 är behörig att ansöka!