Behandlingsplanen?
Behandlingsplanen är bland annat beroende av hur kroniska dina problem är, hur du tidigare har behandlats, samt din aktuella livstil idag.

Man kan dela upp behandlingen i olika faser;
Smärtlindring av symtom (1-3 behandlingar)
Stabiliserande av kroppsstörning (6-12 behandlingar)
Förebyggande hälsovård av kroppsstörning (behandling 2-4 gånger/år).