Osteopati - ett framtidsyrke med anor!DSC04599

Ta en praktisk yrkesexamen med hög akademisk standard på Stockholm College of Osteopathic Medicine!

Stockholm College of Osteopathic Medicine erbjuder en gedigen osteopatisk yrkesutbildning av högsta kvalitet motsvarande 240 ECTS-poäng erbjuds i två olika studietider (Typ I eller Typ II). Är du intresserad av att läsa till en akademisk suffix/behörighet så samarbetar SCOM med British College of Osteopathic Medicine (BCOM) och University of Plymouth så att de studenter som önskar kan läsa till en BSc. 

BCOM är en av Englands tre största osteopatskolor och SCOM är den enda skolan i Sverige som samarbetar och är kvalitets säkrade av en engelsk osteopatskola som är ackrediterad av General Osteopathic Council (GoSC). BCOM har drivit osteopatutbildning framgångsrikt sedan 1936, endast 20 år efter det att osteopatin kom till Europa och England från USA!

Osteopatutbildningen motsvarar 240 ECTS-poäng och klassas som ”modern heltid” vilket betyder att du kan kombinera arbete med studier. Utbildningen vänder sig inte enbart till dig som vill byta karriär senare i livet utan också till dig som nyss tagit studenten och är mogen för allt som ett ansvarsfullt vårdyrke innebär!

Utbildningen ger dig ett komplett fundament inom basmedicin som anatomi, fysiologi, patofysiologi och patologi samt inom osteopatisk medicin och klinisk tillämpning på skolans elevklinik. Basmedicinen undervisas integrerat i den osteopatiska kursplanen, allt för att skapa en förståelse för hur anatomi och fysiologi appliceras i den osteopatiska filosofin och behandlingen. Här kan du se utbildningens uppbyggnad och kursplan.

Lärarstaben består av lärare och handledare av hög standard både akademiskt och praktiskt. Skolan bedriver en kvalitetssäkrad utbildning med god pedagogisk handledning, allt för att studenterna ska känna sig trygga under hela studietiden.

Målet med utbildningen är att göra Dig till en fulländad osteopat och professionell företagare med sunda etiska värderingar där patientens hälsa och välbefinnande står i fokus. För att kunna nå dessa mål borgar SCOM för kvalitet och satsar på små sammansvetsande årskullar. Självklart uppfyller vi Svenska Osteopatförbundets krav för medlemsskap, och SCOM deltar även aktivt på internationell nivå med att utveckla en europeisk standard och CE-märkning av osteopati.