1. Diploma in Osteopathy (DO)

Grundutbildningen är förlagd över 4,5 år och innefattar tio studieblock per år exklusive examensdagar och största delen av de praktiskt handledda 1000 timmar kliniktimmar som krävs för att få kunna kalla sig osteopat. SCOM klassificerar sin utbildning som ”modern heltid” vilket innebär att osteopatstudenten tillbringar en vecka per månad, onsdag till söndag, från 8:15 till 16:15 i skolbänken.

SCOM har lagt fokus på att utbilda praktiskt kunniga osteopater som genom att behärska osteopatins alla behandlingstekniker tillsammans med osteopatins unika filosofi och principer förväntas bli framgångsrika och fullländade terapeuter i samhället.

För att nå dessa mål så satsar SCOM på små kvalitativa klasser både i de traditionella teoretiska och praktiska ämnena, men främst i den så väl viktiga elevkliniken med 1300 akademiska kliniktimmar under studietiden som innefattar egen klinik, observation med minst 35 nya patienter/student, exklusive återkommande patientfall. Klinikgrupperna består normalt sett av 4-6 studenter! 

scom-mission

Dessa fem punkter kan enkelt sammanfattas genom att kursen skall möta;

  • studentens behov
  • patientens behov
  • professionens behov

 

Dessa mål nås då DO-kursen är välorganiserad, differentierad och integrerat. För att studenten ska kunna utvecklas på bästa sätt är kursen baserad på flera steg gällande inlärning, intellekt och praktiska färdigheter. Mångfaldiga och ändamålsenliga utvärderingar följer den lärarledda inlärningen. Hemstudier är noggrant övervakade och väl tidsdisponerade för de olika momenten. Varje student erhåller personlig akademiskt stöd och undervisningen byggs främst på logik snarare än didaktik. SCOM erbjuder även dess lärarkår utvecklingsmöjligheter med fortbildning varje år.

Hela DO-kursens mål är att skapa professionella osteopater och detta mål kan sammanfattas genom nedanstående;

scom-excellence

 

2. Bachelor of Science in Osteopathy with full honours (BSc (Hons) Osteopathy)

Efter avlagd DO-examen finns möjligheten att fördjupa sig ytterligare inom den akademiska sfären. BSc-kursen ges via SCOM´s samarbetspartner BCOM och syftar till att ge formella ramar för fortsatt akademisk utveckling genom att fördjupa kunskaperna i:

  • Komplicerade akademiska frågeställningar
  • Forskningsmetodik och statistik
  • Organisation och produktion av publicerbara forskningsrapporter
  • Kliniks frågeställning och utvärdering.

 

Programmets mål är akademisk examen. Det är utformat för den som vill utveckla sina färdigheter i osteopatisk forskning och känner att de är i behov av en akademisk behörighet. Utbildningen kan först genomföras efter avlagd DO-examen. BSc-utbildningen ger möjlighet att fördjupa de teoretiska studierna i statistik och forskningsmetodik samt utveckla den studie som gjorts under DO-programmet till en publicerbar artikel.

Poängen med att erbjuda en akademisk examen efter det att den praktiska DO-examen är gjord är alla studenter kan då i lugn och ro fokusera på att bli professionella yrkesverksamma osteopater under grundutbildningen och därefter bidra till yrkesverksam osteopatis forskning!

Observera att engelska är praxis inom forskarvärlden och enbart de studenter som kan styrka sina engelskakunskaper med minimum nivå - TOEFL 575 eller IELTS 6.0 är behörig att ansöka!